Mange har igennem årene varetaget hvervet som formænd

blandt andre:

 

Jens Arne Abildgaard

Ole Flugel Jensen

Palle Sørensen

Ernst Marcussen

Kurt Christensen

Kristian Jensen

Jacob Olsen

Frederik Bjørn

Karetmager Thomsen

 

 

 

 

Stiftet i 1888

Hobro Egnens Skytteforening blev stiftet helt tilbage i 1888 og er dermed en af områdets absolut ældste idrætsforeninger. Den er endda ældre end Hørby Plantage, hvor foreningen havde sine skydninger fra begyndelsen og mange år frem, og som i nogle årtier også lagde navn til den aktive forening - Hørby Skyttekreds.
Men fra begyndelsen var navnet Hobro Egnens Skytteforening, og som så mange andre foreninger landet over husede den både skytter og gymnaster. Men flest skytter. Når medlemmerne mødtes på Hørby Hede for at skyde til måls, kom skytterne til fods så langt fra som Snæbum og Redsø. Og efter veloverstået skydetræning marcherede de til gymnastik i Hannerup Lade. Sådan foregik det helt frem til 1927, da skytter og gymnaster på landsplan blev adskilt i selvstændige organisationer.

 

 

60 års jubilæum

I 1948 kunne Hobro Egnens Skytteforening fejre sit 60 års jubilæum. Det skete med en jubilæumsskydning søndag den 1. august, og i en artikel i en af lokalaviserne under overskriften "Skytteforeningen i god Udvikling ved Jubilæet" kunne man læse, at medlemstallet på det sidste var steget til langt over 100 aktive skytter. Få år i forvejen havde medlemstallet været over 180, men det var på kort tid gået kraftigt tilbage. Banen i Hørby Plantage, som gennem årene var vokset op omkring skytternes aktiviteter på heden, var nemlig blevet lukket året før jubilæet. For første gang siden de første skydninger i 1888.
"Tidligere havde Foreningen været i Fremgang indtil 1920 og derefter efter 1945. Banekontrollen havde imidlertid i 1947 en Del Indvendinger at rette og forbød indtil videre at anvende Banen. Tilslutningen led ved denne Afbrydelse. En enkelt Kapskydning blev henlagt til Døstrup, men Medlemstallet gik tilbage fra 182 til ca. 100", som der stod i jubilæumsartiklen.
"De anvendte Skydevaaben var i de første Aartier 67'ere eller 89-Geværer, afløst i 1945 af et Udpluk af 10,000 Rifler, som samtlige Skytteforeninger fik overdraget, dels fra Tyskernes Efterladenskaber, dels ved Laan hos det svenske Militær", kunne man videre læse. Og så kunne formand Kristian Jensen, Tobberup Østergaard, fortæller, at det op til jubilæumsskydningen havde knebet med at skaffe ammunition.
"Det er saaledes i Øjeblikket, at Tilbagegangen i nogen Grad skyldes, at vi ikke har kunnet faa tilstrækkelig Ammunition, og at det, vi har faaet, har været forholdsvis dyrt", sagde Kristian Jensen til avisen ved 60 års jubilæet i 1948.

 

 

Hørbybanen lukket
Siden hen var der skydebane flere steder i Hørby Plantage, og i løbet af 60'erne opstod Hørby Skyttekreds. Skyttekredsen kom ind under Hobro Egnens Skytteforening, der fungerede som samlende paraplyforening for bl.a. skyttelavet og garder-foreningen. I alt syv foreninger var med under Hobro Egnens Skytteforenings paraply, men det var Hørby Skyttekreds, der var den mest aktive af foreningerne.

 

I 1972 åbnede foreningen den bane, der skulle blive den sidste i Hørby Plantage. Banen var en velfungerende ramme om klubbens skydninger i 20 år, men i 1992 åbnede motorvejen mellem Hobro og Aalborg. Det kostede banen i Hørby Plantage livet, og siden skulle der gå 13 år, inden foreningen igen kunne løsne et udendørs skud på sin egen bane. I mellemtiden måtte Hobroskytterne køre til Aalborg og Dalgas ved Skive for at skyde hos venskabsklubberne der.
Så skytterne måtte på jagt efter en ny placering, men det var ikke nogen let opgave. Det er de færreste, som har lyst til at være nabo til en skydebane, og hver gang skyttekredsen foreslog et sted, fik de en miljøsag på halsen. Først i 1998 skete der noget.

 

 

Kamp for en ny bane
I Onsild Krat lå en gammel skydebane, som Hjemmeværnet havde skudt på siden 1954. Nu skulle Hjemmeværnet ikke længere bruge banen, og så købte De Danske Skytteforeninger anlægget af en gruppe private lodsejere. Og dermed skulle skyttekredsens baneproblemer være løst én gang for alle.
Men skytternes planer vakte ikke just glæde på Onsild-kanten. Borgerne protesterede højlydt, da byrådet i januar 1999 gav sin miljøtilladelse til, at skytterne kunne udvide banen og øge skydeakti-viteterne. Sagen blev indbragt for Miljøstyrelsen, som i maj år 2000 - med velkendt offentlig sendrægtighed i sagsbehandlingen - underkendte kommunens miljøgodkendelse, fordi den var blevet givet på et forkert grundlag. Og dermed faldt skytternes oprindelige planer for Onsild-banen til jorden.

I stedet måtte de skrue et nyt projekt sammen, som tog ud-gangspunkt i den eksisterende miljøgodkendelse. Den store udvidelse af banen blev pillet ud, og der blev søgt om færre skydedage. Igen indstillede Hobro Kommunes forvaltning skytternes projekt til godkendelse, men nu var politikerne i teknisk udvalg blevet påvirket af de mange protester fra beboerne. Og så underkendte de deres egen forvaltning og sagde nej til at give det nye projekt den nødvendige miljøgodkendelse.
Skytterne var frustrerede over det, de anså for at være en usaglig sagsbehandling. Der havde ikke været nogen lokale klager over Hjemmeværnets brug af skydebanen i flere årtier, og skytterne ville oven i købet bygge et skydehus, der ville reducere støjniveauet til en fjerdedel. Og planerne lå inden for de eksisterende miljøgodken-delser.
Sagen gik sin skæve gang med behandling i Hobro Kommune, Nordjyllands Amt, Naturklagenævn, Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Og det blev sidstnævnte styrelse, der til sidst slog fast, at Hobro Kommune ikke kun afslå skytternes ønske om at bruge banen i Onsild.

 

Onsild-banen indviet
Og så - syv år og tre måneder efter, at de første penge til skydebaneprojektet var deponeret - kunne Hørby Skyttekreds indvie sin nye skydebane. Med nybygget skydehus og klubhus og fire baner på 50 og 200 meter. Det skete den 13. august 2005, og den 1. januar 2006 skiftede skytterne tilbage til deres gamle navn - Hobro Egnens Skyttekreds. Siden har skydebanen i Onsild været ramme for sommerskydningerne. Udendørs-sæsonen begynder den første onsdag efter påske, og så er der skydning hver onsdag aften samt hver lørdag eftermiddag. Sæsonen går til omkring den 1. oktober, og i vinterhalvåret skyder de godt 60 medlemmer på den indendørs skydebane under Hobro Idrætscenter, som foreningen selv indrettede, da Hal 2 blev bygget i 1982.
I årets løb holder Hobro Egnens Skytteforening to stævner - et indendørs og et udendørs - med deltagelse af skytter fra andre klubber. Desuden inviteres kommunens 5. klasser hvert år til den populære skoleskydning.